Associate Consultant | Accounting & Controlling (all genders)

Permanent employee, Full-time · NL - Amsterdam

Read job description in:
De functie
Werk je graag in een open team en is een hoge servicegerichtheid op je lijf geschreven? Sluit je dan aan bij ons consulting team in Amsterdam en maak integraal deel uit van het wereldwijde LucaNet netwerk. Wij bieden go-getters de ideale werkomgeving om hun talent en potentieel volledig te ontwikkelen! Met inzet en ambitie heb je een directe impact op onze prestaties.
Wat je gaat doen
 • Volledige end-to-end implementatieproces meemaken van een toonaangevende digitale accountingoplossing voor klanten in verschillende branches en groottes, variërend van startups tot multinationals
 • In je team innovatieve oplossingen voorstellen en realiseren om de belangrijkste uitdagingen van klanten in hun financiële activiteiten op te lossen, gebaseerd op je finance kennis en expertise
 • In een collaboratieve, startup-omgeving werken met ruime mogelijkheden om je ideeën te realiseren om interne operaties te optimaliseren en de toekomst van de consulting-tak binnen LucaNet vorm te geven. Je implementeert oplossingen en stelt klanten in staat de LucaNet software te gebruiken om hun financiële processen te automatiseren. 
 • Je analytische vaardigheden toepassen op de financiële overzichten en boekhoudingen van klanten om oplossingen en configuraties te ontwerpen die voldoen aan de respectievelijke financiële boekhoudstandaarden. En je gebruikt je finance kennis om klanten ondersteuning te bieden, zowel remote als on-site. 
 • Je finance expertise gebruiken op het gebied van financiële consolidatie, budgettering en rapportage om de processen van klanten te transformeren en te verbeteren
Wat je te bieden hebt
 • Vloeiend in Nederlands en Engels - ESSENTIEEL
 • Master of Bachelor diploma in Business, Finance, Accounting of een vergelijkbare opleiding - ESSENTIEEL
 • Interesse in boekhouding en rapportering en de bereidheid om dieper in deze onderwerpen te duiken
 • Zelfgedreven, zeer gemotiveerd en een interculturele groeimindset, waardoor je in een wereldwijde, dynamische omgeving kunt werken
 • Bij voorkeur basiskennis van datavisualisatietools zoals Power BI en van databasetalen zoals SQL of de bereidheid om dit te leren
De extra’s die wij bieden
 • LucaFlex – We laten je zelf je werkschema en -locatie bepalen in functie van je behoeften. 
 • Team spirit – We werken samen als team en vieren graag als team, dus maken we van elke gelegenheid gebruik om als team samen te komen, samen te leren en te vieren. 
 • Leren & ontwikkeling – We moedigen je aan om kennis en inspiratie op te doen en geven je de tijd, de ruimte en het budget om dat te doen. 
 • Tijd voor goede doelen – We ondersteunen je als je de tijd wilt nemen om iets goeds te doen. 
 • Gezondheid & welzijn – We vinden jouw mentale gezondheid en welzijn erg belangrijk en bieden je de nodige programma’s om fit en productief te blijven en de ondersteuning die je nodig hebt te krijgen. 
 • Royale vakantie – We moedigen je aan om vrije tijd te nemen om te ontspannen, te reizen en je batterijen weer op te laden. 
 • LucaNet.Engage – We ondersteunen je persoonlijke en professionele ontwikkeling op een doelgerichte manier met ons ontwikkelingsproces voor medewerkers. 
 • Salaris en bedrijfspensioenplan – We engageren ons voor een eerlijk salaris en ondersteunen onze medewerkers ook voor de toekomst met een bedrijfspensioenplan en/of pensioentoelage. 
Powered by uniqueness
Iedereen is bij ons verschillend en zo hebben we het ook graag. Bij LucaNet is het de uniekheid van onze medewerkers die ons drijft. We engageren ons dan ook om een inclusieve werkomgeving te creëren, waarin iedereen kan groeien en zich gerespecteerd voelt. Hoe meer stemmen in ons bedrijf vertegenwoordigd zijn, hoe beter we allemaal zullen presteren en toekomstgericht zullen meedenken. 
   
Daarom beoordelen we kandidaten alleen op basis van kwalificaties, verdiensten en zakelijke behoeften. Bij LucaNet ben je welkom, wie je ook bent, ongeacht je genderidentiteit, sexuele oriëntatie, persoonlijke expressie, raciale identiteit, etniciteit, religieuze overtuiging en handicap. 
Mensen passen niet in vakjes, daar zijn we van overtuigd. Als je denkt dat je in deze positie zult uitblinken, zelfs als je niet aan alle criteria voldoet, willen we jou zeker leren kennen en horen waarom je geknipt bent voor de rol. Stuur ons alsjeblieft geen foto van jezelf en vermeldt je leeftijd en burgerlijke staat niet in je CV. 

Lees meer over onze ontwikkeling wat betreft cultuur en diversiteitsmanagement
Over ons
Wij bewijzen elke dag dat het beheren van financiële gegevens niet ingewikkeld hoeft te zijn met onze software-oplossingen voor corporate performance management.  LucaNet groeit vandaag om morgen eenvoudiger te maken, en dat al sinds 1999. Een enkele tool om financiële gegevens te presenteren op een transparante, eenvoudig te begrijpen manier. Onze thuisbasis is Berlijn, maar je vindt ons overal waar betrouwbare financiële gegevens nodig zijn. Met kantoren in meer dan 14 landen in de regio’s APAC, EMEA en Noord- en Zuid-Amerika, vertrouwen meer dan 3500 bedrijven in meer dan 50 landen op LucaNet, onder andere bekende brands zoals Basic Fit, Swapfiets, Delivery Hero en PWC.

Meer informatie over LucaNet als werkgever hier.
The Role
You love working in an open-minded team and a high level of service orientation comes natural to you? Then join our consulting team in Amsterdam and become an integral part of the global LucaNet network. We offer intelligent minds the ideal working environment to fully develop their talent and potential! With commitment and eagerness, you'll have a direct impact on our achievements.
What you'll do
 • Experience the exciting journey of implementing cutting-edge digital accounting solutions for clients across various industries and sizes, from dynamic startups to global corporations
 • Innovate and bring to life creative solutions to tackle key client challenges in financial operations, drawing upon your extensive accounting knowledge and expertise
 • Build and leverage your accounting proficiency in areas such as Financial Consolidation, Budgeting, and Reporting to revolutionize and enhance client processes
 • Thrive in a collaborative, startup-like environment where your ideas can shape the future of LucaNet's Consulting arm
 • Empower clients to harness LucaNet's software to automate their financial processes
 • Apply your analytical prowess to dissect clients' financial statements and accounts, crafting solutions and configurations that adhere to Financial Accounting standards - Your accounting expertise will shine through in both virtual and on-site support
What you bring to the table
 • Fluent in Dutch and English - ESSENTIAL
 • University or Bachelor degree in Business, Finance, Accounting or a similar qualification - ESSENTIAL
 • Interested in accounting and reporting and the willingness to dive deeper into these topics
 • Self-driven, highly motivated, and an intercultural growth mindset, which allows you to work in a global, dynamic environment
 • Preferably basic knowledge in data visualisation tools, such as Power BI and in database languages as SQL or willingness to learn
Perks at work
 • LucaFlex – With our LucaFlex working model, you have the opportunity to plan your working hours and location according to your needs and business commitments.
 • Mobile Work – Sometimes a change of scenery can boost creativity and productivity. And sometimes it’s just time for a break. That’s why we offer you mobile work options or a sabbatical.
 • Team Spirit – We work as a team and like to celebrate as a team, so we take any opportunity to get together, learn together, and celebrate together.
 • Learning & Development – We encourage you to pursue knowledge and inspiration and give you the time, space, and budget to do so.
 • Charity Time – We support you in taking the time to do some good, individually or as a team.
 • Health & Wellbeing – We care about your mental health and wellbeing and provide you with the programs to stay fit, productive, and get the support you need.
 • Generous vacations – We encourage you to take time off to relax, travel, and recharge.
 • LucaNet.Engage – With our Engage process, we support your personal and professional development in a targeted manner and regular talks.
 • Compensation and Company Pension Plan – We are committed to fair pay as well as supporting our people also for their future with a company pension plan and/or pension allowances. · JobRad – We have partnered with JobRad so that you can find your dream bike supported by us.
 • Staff Discounts – Thanks to our corporate benefits partner, you can receive a whole bunch of discounts for different areas.

Powered by uniqueness
Everybody’s different here and we like it that way. At LucaNet, we are powered by the uniqueness of our people and are committed to creating an inclusive work environment where everyone can grow and feels respected. You are welcome at LucaNet for who you are, no matter your gender identity, sexual orientation, personal expression, racial identity, ethnicity, religious belief, and disability status. That’s why we only want to assess candidates based on qualifications, merit, and business needs.
People don’t fit into neat boxes, we know that. If you think you’d excel in this position, even if you don’t cover all points, we really want to get to know you and why you’re great for the role. Please avoid including your picture, age, and marital status in your CV.

 Learn more about our culture and D&I journey

About us
Every day, we prove that managing financial data doesn’t have to be rocket science with our Corporate Performance Management software solutions.  LucaNet has been growing today to simplify tomorrow since 1999. A single tool that presents financial data in a transparent, easy-to-understand way. Berlin is our home, but you’ll find us wherever reliable financial data is needed with. With offices in over 14 countries across APAC, EMEA and the Americas, more than 3,500 companies in over 50 countries trust LucaNet, including brands like Toshiba, Delivery Hero, PwC, FTI Touristik, Leica, Roland Berger and Vaude.

Find out more about LucaNet as an employer here
Your application
We appreciate your interest in LucaNet AG. Please fill in the following short form. Should you have any difficulties in uploading your files, please contact us by mail at jobs@lucanet.com
Uploading document. Please wait.
Please add all mandatory information with a * to send your application.