(Associate) Consultant | Finance (all genders)

Permanent employee, Full-time · NL - Amsterdam

Read job description in:
De functie
Sluit je aan bij ons consultingteam in Amsterdam en maak deel uit van het wereldwijde LucaNet-netwerk - een groep van mensen die wederzijdse ondersteuning, samenwerking en talentontwikkeling stimuleert!
Powered by uniqueness
Iedereen is bij ons verschillend en zo hebben we het ook graag. Bij LucaNet is het de uniekheid van onze medewerkers die ons drijft. We engageren ons dan ook om een inclusieve werkomgeving te creëren, waarin iedereen kan groeien en zich gerespecteerd voelt. Hoe meer stemmen in ons bedrijf vertegenwoordigd zijn, hoe beter we allemaal zullen presteren en toekomstgericht zullen meedenken. 
   
Daarom beoordelen we kandidaten alleen op basis van kwalificaties, verdiensten en zakelijke behoeften. Bij LucaNet ben je welkom, wie je ook bent, ongeacht je genderidentiteit, sexuele oriëntatie, persoonlijke expressie, raciale identiteit, etniciteit, religieuze overtuiging en handicap. 
Mensen passen niet in vakjes, daar zijn we van overtuigd. Als je denkt dat je in deze positie zult uitblinken, zelfs als je niet aan alle criteria voldoet, willen we jou zeker leren kennen en horen waarom je geknipt bent voor de rol. Stuur ons alsjeblieft geen foto van jezelf en vermeldt je leeftijd en burgerlijke staat niet in je CV. 

Lees meer over onze ontwikkeling wat betreft cultuur en diversiteitsmanagement
Wat je gaat doen
 • Je zult een volledig end-to-end implementatieproces meemaken van een toonaangevende digitale accountingoplossing voor klanten in verschillende branches en groottes, variërend van startups tot multinationals. 
 • In je team zal je innovatieve oplossingen voorstellen en realiseren om de belangrijkste uitdagingen van klanten in hun financiële activiteiten op te lossen, gebaseerd op je finance kennis en expertise. 
 • Je werkt in een collaboratieve, startup-omgeving met ruime mogelijkheden om je ideeën te realiseren om interne operaties te optimaliseren en de toekomst van de consulting-tak binnen LucaNet vorm te geven. Je implementeert oplossingen en stelt klanten in staat de LucaNet software te gebruiken om hun financiële processen te automatiseren. 
 • Je past je analytische vaardigheden toe op de financiële overzichten en boekhoudingen van klanten om oplossingen en configuraties te ontwerpen die voldoen aan de respectievelijke financiële boekhoudstandaarden. En je gebruikt je finance kennis om klanten ondersteuning te bieden, zowel remote als on-site. 
 • Je maakt gebruik van je finance expertise op het gebied van financiële consolidatie, budgettering en rapportage om de processen van klanten te transformeren en te verbeteren. 
Wat je te bieden hebt
 • Je hebt een universitaire/hbo studie afgerond of een vergelijkbare kwalificatie. 
 • Je hebt interesse in accounting en reporting. Op termijn wordt je expert en adviseer je onze klanten en partners over alles wat met LucaNet en onze software te maken heeft. 
 • Je hebt basiskennis van datavisualisatie tools, zoals Power BI.  
 • Je hebt basiskennis van database-talen, zoals SQL, of bent bereid om dit te leren. 
 • Om zelfverzekerd met onze klanten en partners te kunnen communiceren, spreek je vloeiend Nederlands en Engels.  
 • Je hebt een zelfgestuurde, zeer gemotiveerde en interculturele mindset, die je in staat stelt om te werken in een wereldwijde, dynamische omgeving. 
De extra’s die wij bieden
 • LucaFlex – We laten je zelf je werkschema en -locatie bepalen in functie van je behoeften. 
 • Team spirit – We werken samen als team en vieren graag als team, dus maken we van elke gelegenheid gebruik om als team samen te komen, samen te leren en te vieren. 
 • Leren & ontwikkeling – We moedigen je aan om kennis en inspiratie op te doen en geven je de tijd, de ruimte en het budget om dat te doen. 
 • Tijd voor goede doelen – We ondersteunen je als je de tijd wilt nemen om iets goeds te doen. 
 • Gezondheid & welzijn – We vinden jouw mentale gezondheid en welzijn erg belangrijk en bieden je de nodige programma’s om fit en productief te blijven en de ondersteuning die je nodig hebt te krijgen. 
 • Royale vakantie – We moedigen je aan om vrije tijd te nemen om te ontspannen, te reizen en je batterijen weer op te laden. 
 • LucaNet.Engage – We ondersteunen je persoonlijke en professionele ontwikkeling op een doelgerichte manier met ons ontwikkelingsproces voor medewerkers. 
 • Salaris en bedrijfspensioenplan – We engageren ons voor een eerlijk salaris en ondersteunen onze medewerkers ook voor de toekomst met een bedrijfspensioenplan en/of pensioentoelage. 
Over ons
Wij bewijzen elke dag dat het beheren van financiële gegevens niet ingewikkeld hoeft te zijn met onze software-oplossingen voor corporate performance management.  LucaNet groeit vandaag om morgen eenvoudiger te maken, en dat al sinds 1999. Een enkele tool om financiële gegevens te presenteren op een transparante, eenvoudig te begrijpen manier. Onze thuisbasis is Berlijn, maar je vindt ons overal waar betrouwbare financiële gegevens nodig zijn. Met kantoren in meer dan 14 landen in de regio’s APAC, EMEA en Noord- en Zuid-Amerika, vertrouwen meer dan 3500 bedrijven in meer dan 50 landen op LucaNet, onder andere bekende brands zoals Basic Fit, Swapfiets, Delivery Hero en PWC.

Meer informatie over LucaNet als werkgever hier.
The Role
You love working in an open-minded team and a high level of service orientation comes natural to you? Then join consulting team in Amsterdam and become an integral part of the global LucaNet network. We offer intelligent minds the ideal working environment to fully develop their talent and potential! With commitment and ambition, you'll have a direct impact on our achievements.
Powered by uniqueness
Everybody’s different here and we like it that way. At LucaNet, we are powered by the uniqueness of our people and are committed to creating an inclusive work environment where everyone can grow and feels respected. The more voices we have represented in our business, the more we will all thrive, contribute, and be forward-thinking.
 
That’s why we only want to assess candidates based on qualifications, merit, and business needs. You are welcome at LucaNet for who you are, no matter your gender identity, sexual orientations, personal expression, racial identity, ethnicity, religious belief, and disability status.
People don’t fit into neat boxes, we know that. If you think you’d excel in this position, even if you don’t cover all points, we really want to get to know you and why you’re great for the role. Please avoid including your picture, age, and marital status in your CV.
 
Learn more about our culture and D&I journey
What you'll do
 • You will experience a full end-to-end implementation process of a leading digital accounting solution for clients in various industries and sizes, ranging from start-ups to multinational corporations.
 • In your team you will propose and actualize innovative solutions to resolve key client challenges in their financial operations based on your accounting knowledge and expertise.
 • You will Work in a collaborative, start-up environment with ample opportunities to realize your ideas to optimise internal operations and shape the future of the Consulting arm in LucaNet and implement and enable clients to utilise the LucaNet software to automate their financial processes.
 • You will apply analytical skills on clients’ financial statements and accounts to design solutions and configurations that are compliant with respective Financial Accounting standards and utilise your accounting knowledge to perform virtual and on-site support.
 • You will leverage on your accounting expertise in topics encompassing Financial Consolidation, Budgeting and Reporting to transform and augment client processes.
What you bring to the table
 • You will have a university degree or similar qualifications.
 • You are interested in accounting and reporting. Once you are an expert you will advise our customers and partners on all things LucaNet and our Software.
 • You have basic knowledge in data visualisation tools, such as Power BI and in database languages as SQL or willingness to learn.
 • To communicate confidently with our clients and partners you are fluent in both Dutch and English. 
 • You have a self-driven, highly motivated, and intercultural growth mindset, which allows you to work in a global, dynamic environment.
Perks at work
 • LucaFlex – We enable you to determine your work schedule and location according to your needs.
 • Team Spirit – We work as a team and like to celebrate as a team, so we take any opportunity to get together, learn together, celebrate together.
 • Learning & Development – We encourage you to pursue knowledge and inspiration and give you the time, space, and budget to do so.
 • Charity Time – We support you in taking the time to do some good.
 • Health & Wellbeing – We care about your mental health and wellbeing and provide you with the programs to stay fit, productive, and get the support you need.
 • Generous vacations – We encourage you to take time off to relax, travel, and recharge.
 • LucaNet.Engage – We support your personal and professional development in a targeted manner with our employee development process.
 • Compensation and Company Pension Plan – We are committed to Fair Pay as well as supporting our people also for their future with a company pension plan and/or pension allowances.

About us
Every day, we prove that managing financial data doesn’t have to be rocket science with our Corporate Performance Management software solutions.  LucaNet has been growing today to simplify tomorrow since 1999. A single tool that presents financial data in a transparent, easy-to-understand way. Berlin is our home, but you’ll find us wherever reliable financial data is needed with. With offices in over 14 countries across APAC, EMEA and the Americas, more than 3,500 companies in over 50 countries trust LucaNet, including brands like Toshiba, Delivery Hero, PwC, FTI Touristik, Leica, Roland Berger and Vaude.

Find out more about LucaNet as an employer here
Your application
We appreciate your interest in LucaNet AG. Please fill in the following short form. Should you have any difficulties in uploading your files, please contact us by mail at jobs@lucanet.com

Please upload your CV and/or application portfolio (in total max. 20 MB)

Click to select multiple files or use drag-and-drop
Click to select multiple files or use drag-and-drop

Uploading document. Please wait.